Hvad rimer på vi?

De rimer på vi. Et super kort ord med få direkte rimord, men med lidt list og kreativitet kan du finde mange flere rimord til vi.

Ord der rimer på vi:

  • De
  • Hi
  • Chi (energi)
  • Thi
  • Si (også spansk for ja)
  • Li’
  • Gi’

Skriv en kommentar